REVIZE-SKOLENI.CZ - Revize, školení, školení obsluh, BOZP, požární ochrana, manipulační technika...

  >  Bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana

Bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana

Bezpečnost práce (BOZP) – povinnosti provozovatelů a zaměstnanců upravuje legislativa zákony č.262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., NV 361/2007 Sb. a řadou dalších zákonů, vyhlášek a NV.
 
Seznam prováděných činností bezpečnosti práce (BOZP):
 • výkon bezpečnostního technika dle požadavků a potřeb zákazníka
 • vyhledávání a identifikace rizik
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti BOZP a předpisů souvisejících
 • školení vedoucích pracovníků
 • vypracování tématických osnov školení zaměstnanců
 • vydání potřebného osvědčení
 • zajištění periodického školení obsluh vyhrazených technických zařízení a osob se zvláštní odbornou způsobilostí
 • vypracování organizační směrnice k zajištění bezpečnosti práce
 • zpracování traumatologického plánu - poskytování první pomoci
 • vypracování seznamu a zásad pro zaměstnávání žen, těhotných žen a mladistvých
 • vypracování provozních řádů
 • vypracování skladových řádů
 • vypracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů
 • vypracování metodiky pro evidenci a registraci pracovních úrazů
 • šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • sepisování záznamů o pracovních úrazech
 • vypracování směrnice pro přidělování OOPP a poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • prohlídky a kontroly provozoven (pracovišť), strojů a zařízení
 • zajištění provedení revizí vyhrazených technických zařízení a technických kontrol ostatních zařízení
 • asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod.
 • poradenské služby v oblasti BOZP
 • zpracování a vedení další dokumentace v oblasti BOZP
Požární ochrana- povinnosti právnických a fyzických osob vyplývají z novelizace zákona 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí vyhlášce 246/2001 Sb.
 
Seznam prováděných činností požární ochrany (PO):
 • posouzení požárního nebezpečí pracoviště a vypracování dokumentace o začlenění do kategorií
 • výkon odborně způsobilé osoby v PO dle požadavků a potřeb zákazníka
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti PO – zaměstnanci, vedoucí zam., preventivní požární hlídky, preventista požární ochrany
 • vydání potřebného osvědčení
 • poradenské služby ve všech oblastech prevence a represe požární ochrany
 • vypracování organizační směrnice v oblasti PO
 • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany
 • kontrola zajištění jednotlivých pracovišť po stránce PO
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • požární řád
 • vedení požární knihy
 • provádění preventivních požárních prohlídek
 • zpracování a vedení další dokumentace v oblasti PO

 

Pokud máte zájem o provedení výše uvedených školení, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář.

Na základě vaší poptávky Vám zašleme cenovou nabídku.

Poptávka školení

RYCHLÝ KONTAKT


+420 776 657 365

+420 606 064 327

 

info@revize-skoleni.cz

© 2019 REVIZE-SKOLENI.CZ - Revize, školení, školení obsluh, BOZP, požární ochrana, manipulační technika... - všechna práva vyhrazena
Jakékoliv použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího využití a zpřístupňování obrazových či textových materiálů bez písemného souhlasu je zakázáno.