Školení jeřábníků, vazačů a školení obsluh pracovních plošin

Školení základní, doplňkové i opakované vyplývající ze zákona 262/2006 Sb.,zák. 309/2006 Sb., vyhl. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1 v platných zněních a dalších předpisů

 

Typy základního a opakovaného školení:
  1. jeřábníci - školení osob pro obsluhu jeřábů, zdvihadel všech tříd a druhů. Vystavení oprávnění pro školené osoby a pravidelné jednoroční přezkušování vztahující se na kategorie jeřábu všech tříd : O, A, AS, B, C, D, N, S, E, F.
  2. vazači břemen – školení osob pro vázání a zavěšování břemen. Vystavení oprávnění na uvedenou profesi, zaškolení v používání vázacích a závěsných prostředků.
  3. obsluha pracovních plošin - školení osob pro obsluhu pracovních plošin nebo závěsných plošin dle konkrétního typu. Vystavení oprávnění pro danou profesi.
Pokud máte zájem o provedení výše uvedených školení, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář.

Na základě vaší poptávky Vám zašleme cenovou nabídku.

Máte zájem o školení? Zašlete nám poptávku školení