Školení lešenářů a práce ve výškách

Dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Lešení mohou montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat pouze pracovníci, kteří k tomu byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.

 

 

 

Pokud máte zájem o absolvování školení, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář.
Na základě vaší poptávky Vám zašleme cenovou nabídku.

Máte zájem o školení? Zašlete nám poptávku školení