Technické kontroly stavebních strojů

Dle nařízení vlády č.378/2001 Sb. ze dne 12.9.2001, kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání stavebních strojů a příslušenství a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem 324/1990 Sb. a Zákoníkem práce č.262/2006Sb. §102 odst.3., se ukládá zaměstnavateli provádět minimálně jednou ročně povinné technické kontroly těchto strojů. Platnost tohoto nařízení stanovila vláda od 1.1.2003.

Jejich provádění je, jakožto u manipulační techniky, také kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Rovněž protokol o technické prohlídce je vyžadován při vzniku nějaké události /např. dopravní, materiální, pojistné, havarijní/ v souvislosti s provozováním stroje.

 

Typy strojů pro stavební a montážní práce:

O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly.

Technická kontrola se provádí 1x ročně.


Pokud máte zájem o provedení technické kontroly stroje, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář.
Na základě vaší poptávky Vám zašleme cenovou nabídku.

Máte zájem o naše služby? Zašlete nám poptávku