Bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrana

Bezpečnost práce (BOZP) – povinnosti provozovatelů a zaměstnanců upravuje legislativa zákony č.262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., NV 361/2007 Sb. a řadou dalších zákonů, vyhlášek a NV.
Seznam prováděných činností bezpečnosti práce (BOZP):

Požární ochrana- povinnosti právnických a fyzických osob vyplývají z novelizace zákona 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí vyhlášce 246/2001 Sb.
Seznam prováděných činností požární ochrany (PO):

Pokud máte zájem o provedení výše uvedených školení, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář.

Na základě vaší poptávky Vám zašleme cenovou nabídku.

Máte zájem o školení? Zašlete nám poptávku školení