Revize jeřábů, zdvihacích zařízení, plošin a vázacích prostředků

Dle zákona č. 174/1968, zákona č. 262/2006 Sb., vyhlášky č. 19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9926-1, ČSN ISO 4309, ČSN ISO 9927-1, ČSN 270142 je povinností zaměstnavatele zajistit provedení prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce zdvihacích zařízení a vázacích prostředků.

 

Typy zdvihacích zařízení:
O výsledku revize se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující revize a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující revize.
Revize se provádí obvykle 1x ročně, případně dle třídy zdvihacího zařízení a provozu.


Pokud máte zájem o provedení revize jeřábu či jiného zdvihacího zařízení, kontaktujte nás přes níže uvedený formulář.
Na základě vaší poptávky Vám zašleme cenovou nabídku.

Máte zájem o naše služby? Zašlete nám poptávku